Fanshide

——————————————————

CREEN UP ບໍລິການ

1.  ຮັບ ສະກຣີນ ເສື້ອ, ຜ້າ, ໝວກ, ຈອກນ້ຳ, ຈອກກາເຟ, ຖ້ວຍ, ຈານ, ໜ້າກາກໂທລະສັບ…Click

2. ຈຳໜ່າຍລາຄາສົ່ງ ເສື້ອ ໂປໂລ ເສື້ອ ຄໍກົມ ແລະ ອື່ນໆ, ພ້ອມຈຳໜ່າຍ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງມື ສະກີນເສື້ອທຸສະນິດ

3. ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຮັບຕິດ ຟິມລອຍນ້ຳ ລົງວັດສະດຸທີ່ທ່ານຕ້ອງການທຸກສະນິດ ດ້ວຍຟີມທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນ (ມີພ້ອມຈຳໜ່າຍ)

ຕົວຢ່າງ

ລາຍຟຼີມທີ່ມີປະຈຸບັນ ແລະ ຍັງມີຫຼາຍລາຍ ຕາມສັ່ງອີກ

(ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາ ອອກແບບ ໃຫ້ຟີ)

ຮັບສະກຣີນເສື້ອທຸກປະເພດ ລາຄາຍ່ອມເຍົາ ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຮັດເສື້ອ ທ່ານກຳລັງມອງຫາຮ້ານສະກຣີນເສື້ອທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ ແຕ່ໄດ້ງານຄຸນນະພາບ ແລ້ວເສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານ

ນອກນັ້ນເຮົາຍັງມີເສື້ອເປົ່າ ໃນ ລາຄາໂຮງງານ ໃຫ້ທ່ານເລື້ອກສັ່ງ ຕາມສີ ທີ່ ທ່ານ ມັກໄດ້ ຕາມໃຈນຳອີກ Click

ເຮົາຮັບສະກຣີນເສື້ອທຸກສະນິດ ຜ້າເປັນຊິ້ນ ຜ້າຖຸງ ເສື້ອໂຄສະນາ ເສື້ອກຸ່ມ ເສື້ອທີມເຕາະບານ ເສື້ອບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານ ງານອື່ນໆ ແລະ ອີກຫຼາຍຢ່າງ

ໂຮງສະກຣີນຄຸນນະພາບ ສະກຣິນອັບ ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທ່ານ

ຮັບງານທົ່ວປະເທດພ້ອມຈັດສົ່ງ

1-%e0%ba%9a%e0%bb%89%e0%ba%b2%e0%ba%99%e0%ba%9e%e0%ba%b4%e0%ba%a1%e0%bb%80%e0%ba%aa%e0%ba%b7%e0%bb%89%e0%ba%ad

Advertisements